A tipográfia fontossága a könyvek tekintetében

A tipográfia jelentősége a könyvek szempontjából
A tipográfia jelentősége a könyvek szempontjából

Ahogyan egy falra kirakott plakát tekintetében gondosan meg van tervezve a szöveg illetve a kép arculata, vagyis a két elem közötti kapcsolat harmóniája, úgy a könyvek megtervezése és kiadása esetében is, ez a két szempont tökéletesen kell illeszkedjen egymáshoz, egy egységes egészet hozva létre. Amikor tipográfiáról beszélünk, a könyv tervezési folyamatainak az összegzésére gondolunk, azaz a szöveges rész illetve a képek megformálására és összhangjára.

A tipográfiai tervezés elengedhetetlen ahhoz, hogy egy kiadott könyv esztétikailag igencsak kedvező benyomást illetve egy kellemes összhatást keltsen az olvasókban. Mondhatni hozzájárul ahhoz, hogy a könyv magára vonja a vásárlók figyelmét. Ennek okán, a tervezési folyamatok szempontjából nagyon sok elengedhetetlenül fontos elemre, feltételre érdemes odafigyelni. Ezek pedig a következőek: a képek elrendezése illetve a szövegek megfelelő beillesztése, a kép és szöveg foltként történő kezelése, a betűtípusok megfelelő megválasztása a tartalomhoz illően, a címrendszer tökéletes felépítése (kiemelkedő figyelem szegeződik a használt betűtípusra, a betűméretre, illetve a szövegtől való elkülönítés módozatára), a fotók, a rajzok, a szövegek valamint az üres részek arányának megfelelő, látványos kialakítása, a különböző megszabott hierarchiáik figyelembevétele.

Mindezeket a szempontokat oly módon kell kialakítani, hogy a szakemberek eleget tegyenek a könnyed olvashatóság, illetve az áttekinthetőség követelményeinek, feltételeinek is egyaránt.