Versek és azok mondanivalói

A világirodalomban és a magyar irodalomban is számtalan olyan esetet hallottunk már, amikor költők egy addig stabilnak hitt életút fölött pálcát törtek, és megtérve hullottak az istenség lába elé. Az …

A Gutenberg-galaxis paradoxon 2. rész

A Gutenberg-galaxis paradoxon igazi világjelenséggé vált a 21. század elejére. A nyomdász szakma erőteljes felhígulásának eredményeképpen számtalan olyan kiadvány születik, és kerül a könyvesboltok polcaiba, print reklámfelületekre, óriásposzterekre, melyek az …

A Gutenberg-galaxis paradoxon 1. rész

Azokban az időkben, amikor az analfabétizmus világjelenség volt, a nyomdász szakma egyike volt a legmegbecsültebb foglalkozásoknak, hiszen művelői rendszerint tanult, olvasott, írástudó emberek voltak. Érdekes paradoxon, hogy mára a Gutenberg-galaxisban, …

Dióhéjban a tipográfiáról

A tipográfia a nyomtatott betűkkel foglalkozó művészeti ág, illetve szakma, melynek elsődleges célja, hogy a különböző betűtípusok és betűcsaládok alkalmazásával esztétikus és célszerű írásképet alakítson ki. A tipográfia folyamatosan fejlődő, változó, rugalmas és alkalmazkodó …

Andreas Hess, az első magyar nyomda alapítója

Az első nyomtatott magyar könyv elkészítője Hess András valószínűleg német származású volt. Nevét latinos alakban használta, vagyis Andreas Hess a helyes megnevezése, amit a Chronica Hungarorum, a Budai Krónika ajánlása tartalmaz, …

A tipográfiai tervezés célja

A tipográfia fontossága az ipari formatervezés tekintetében mutatkozik meg, hiszen a nyomtatott kiadványokat igyekszik figyelemfelkeltőbbé, attraktívabbá és érthetőbbé tenni az olvasók számára. Ennek okán, a tipográfiai tervezés során érdemes figyelembe …