Dióhéjban a tipográfiáról

Tipográfia
Tipográfia

A tipográfia a nyomtatott betűkkel foglalkozó művészeti ág, illetve szakma, melynek elsődleges célja, hogy a különböző betűtípusok és betűcsaládok alkalmazásával esztétikus és célszerű írásképet alakítson ki. A tipográfia
folyamatosan fejlődő, változó, rugalmas és alkalmazkodó szabályrendszert alkot
a vizuális információ írott megjelenítéséhez, mely szabályok a hagyományon és a
mindenkori ízlésen alapulnak.

A szó görög eredetű, mai értelmezésében a 16. század óta használják, előtte a scrivere sine penne, azaz toll nélküli írás kifejezést
használták helyette. Az idők folyamán többféle tevékenységet soroltak a tipográfia tárgykörébe; a betűtervezést, betűmetszést, nyomdászatot, illetve a nyomdai úton történő sokszorosítást is. Ma a magyar nyelvben csak a betűkkel
való tervezést, a szöveges közlés megformálását, szöveg és kép együttes
elrendezését nevezzük tipográfiának.

A tipográfia ipari formatervező tevékenységnek minősül, ezáltal nem csupán hétköznapi gyakorlati haszna van,
hanem a kreatív, művészi önkifejezés számára is teret enged. Egy könyv
tipográfiai elemeinek megválasztása nagymértékben befolyásolja a kiadvány
olvashatóságát, figyelemfelkeltő jellegét, sok esetben maguk a betűk, illetve
azok elrendezése a könyv lényegi mondanivalójának kiegészítő elemei, esetleg
maguk a tipográfiai elemek szolgáltatják a könyv grafikáját is.

Kiemelkedően fontos, hogy egy könyv nem csupán irodalmi, de tipográfiai szempontból is
minőségi alkotás legyen, melyről a szöveggondozásért felelős munkatársak
gondoskodnak.

Kovács Rhewa Andrea